top of page

Voorwaarden Themaboxen Verhuur

In de box vind je van alles om een gezellig kinderfeestje te organiseren. Het feestje moet je zelf leiden. Om je op weg te helpen hebben we tips voor allerlei gezellige spelletjes, quizzen, puzzels, speurtochten, bingo, etc bijgesloten. De inhoud van de box kan per thema iets afwijken.


We raden aan, iemand om hulp te vragen bij het feestje zelf om zo de feestdruk te verlichten en van tevoren de spelletjes uit te proberen. Afhankelijk van het feestpakket zijn er diploma's, kleurplaten, recepten, voorbeeld uitnodigingen en genoeg spelactiviteiten en ideeën om het feestje mee te vullen. Natuurlijk kun je zelf aanvullen of weglaten. Voor de activiteiten heb je soms nog enkele aanvullende materialen nodig. Dit zijn meestal benodigdheden die iedereen wel in huis heeft of die gemakkelijk te verkrijgen zijn. 

 

1.  Algemeen 
De themabox en de materialen in de kist mogen niet zonder toezicht van een ouder gebruikt worden! Die bepaalt of de artikelen uit de kist wel of niet worden gebruikt. De themaboxen zijn bestemd voor 8 kids van 4 t/m 12 jaar. De Knutselkeuken is niet aansprakelijk voor schade of letsel, veroorzaakt door het verkeerd gebruik van de materialen of producten uit de themabox. De box kan artikelen bevatten die niet geschikt zijn voor kinderen onder de 4 jaar. 

De themaboxen zijn met veel zorg en aandacht samengesteld. We gaan er van uit dat de klant de themabox en de materialen ook met zorg gebruikt. De themaboxen en de materialen zijn en blijven eigendom van de Knutselkeuken. Het is niet toegestaan om iets aan de boxen te veranderen. Het is niet toegestaan om de gehuurde box uit te lenen of te verhuren aan derden. 

 

2.  Reservering
Reserveren kan per mail. U kunt minimaal 2 weken voor het feestje reserveren. Reserveringen kunnen uiterlijk tot 1 week voor het feestje kosteloos geannuleerd worden. Indien korter dan 1 week voor het feest wordt geannuleerd, bent u 50% van de huursom verschuldigd.
 
3.  Ophalen en terugbrengen
De themabox kunt u 1 dag voor het feest ophalen op de Mient 545 in Den Haag tijdens winkel openingstijden of na overleg op een ander tijdstip. De boxen sturen wij niet op i.v.m. de afmeting, gewicht en kosten! Daarnaast krijgt u ook losse spelmaterialen mee! Verder vragen wij u om de themabox weer op de afgesproken datum, in beginsel de dag na het feestje, weer terug te brengen. Bij het te laat terug brengen is de huurder € 25,- verschuldigd per dag. De themabox blijft eigendom van de Knutselkeuken. Als deze niet terugbezorgd wordt zal de waarde verhaald worden op de huurder. 

 

4.  Tarieven
De huurprijs van een complete themabox met verkleedkleding, decoratie en spellen bedraagt € 50,-. De huurprijs geldt voor het éénmalig gebruik van de themabox en de materialen op de gereserveerde datum. De borgsom bedraagt tevens € 50,00. De huurperiode van een themabox bedraagt 3 dagen. Als de klant de themabox langer dan 3 dagen wil houden, zijn de kosten hiervan € 25,00 extra per dag (zondag geldt niet als een extra dag). Dit bedrag geldt ook als de themabox te laat wordt teruggebracht.
De huurder dient de huur en de borg bij aflevering van de box te betalen, dus voor het feestje. Dit kan met pin of contant. 
De themakisten zijn voor 8 kinderen. Elk extra kind kost € 5,00. Er kan worden uitgebreid tot maximaal 10 kids. 

Als de inhoud in goede staat is, ontvangt de huurder de borg terug. Deze wordt binnen 14 dagen op uw rekening teruggestort, mits er geen beschadiging of vermissing is. Normale gebruikerssporen valt niet onder beschadiging.

In de box zit een checklist waarop alle materialen beschreven staan, zodat je eenvoudig kan controleren of alle materialen er weer in zitten. De Knutselkeuken bekijkt zowel voorafgaand aan het ophalen als bij het terugbrengen, de themabox en de inhoud hiervan aan de hand van een checklist. Mochten er, ondanks het gebruik van de checklist, toch onderdelen niet aanwezig zijn, dan kan de klant hierover contact opnemen met de Knutselkeuken. 
 
5.  Schade of letsel
De Knutselkeuken is NIET aansprakelijk voor schade of letsel die op één of andere wijze voorkomt uit het gebruik van de geleverde spullen. Dit risico is ten alle tijden het risico van de huurder/klant zelf. De klant is zelf verantwoordelijk voor een veilig verloop van het verjaardagsfeestje.

Indien de Knutselkeuken vaststelt dat de themabox en/of materialen verdwenen of beschadigd zijn, worden de vervangings-en/of herstelkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden in eerste instantie in mindering gebracht op de borgsom. Is de borgsom niet toereikend, dan dient de klant het verschil te vergoeden.


6.  Wassen
De verkleedkleding wordt uitsluitend door De Knutselkeuken gereinigd en/of gerepareerd. De klant dient er wel zorg voor te dragen dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Bijvoorbeeld door de kleding niet te gebruiken tijdens het eten. Indien de klant de verkleedkleding toch zelf wast en/of repareert en er hierdoor schade ontstaat aan de kleding, kan De Knutselkeuken de kosten hiervan in mindering brengen op de borgsom.
Bij vlekken die niet normaal verwijderd kunnen worden, kunnen kosten in mindering worden gebracht op de borgsom.
Borden en servies graaag niet wassen in de afwasmachine, maar graag met de hand.

 

7.  Overmacht 
Mocht de situatie zich voordoen dat De Knutselkeuken als gevolg van overmacht (ziekte, pandemie, overlijden in de familie, etc.) de gehuurde themabox niet tijdig kan leveren, dan heeft de klant het recht om voor de helft van de normale huurprijs van € 50,00 een andere, beschikbare themabox uit te kiezen.
Biedt dit voor de klant geen oplossing, dan is helaas het enige alternatief het verzetten van het verjaardagsfeestje naar een andere datum. De Knutselkeuken zal in deze laatste situatie geen huurkosten rekenen. Uiteraard dient de borgsom wel te worden voldaan. Het reeds betaalde huurbedrag zal aan de huurder worden teruggestort.

bottom of page