top of page

Algemene Voorwaarden 

Handig om te weten…Dit zijn onze spelregels:

 • In deze spelregels wordt onder activiteiten verstaan alle diensten (ieder feestje, activiteit, offerte en overeenkomst) die de Knutselkeuken aanbiedt. Deze spelregels zijn gemaakt om jullie activiteit zo goed mogelijk te organiseren en zodat iedereen weet waar men rekening mee moet houden.

 • Het reserveren van één van de activiteiten van de Knutselkeuken houdt in dat je onze spelregels aanvaardt.

 • Een wederzijdse schriftelijke bevestiging per mail voor een activiteit is bindend, zowel voor de Knutselkeuken als de opdrachtgever.

 • De met de Knutselkeuken gesloten overeenkomst leidt voor de Knutselkeuken tot inspanningsverplichting niet tot een resultaatsverplichting.

 • De Knutselkeuken zal de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen. Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het reserveren en afstemmen van een activiteit, betaling daarvan en de administratie.

 

Prijs

 • De door de Knutselkeuken vermelde prijzen voor activiteiten zijn in euro’s en inclusief eventuele BTW. De prijs die de klant moet betalen is bekend of vooraf overeengekomen.

 

Aanmelden

 • Als je je wilt aanmelden voor één van de activiteiten kun je dat per e-mail of telefonisch doen. Je krijgt van de aanmelding een bevestiging per e-mail. Als je deze bevestigingsmail hebt ontvangen, is de aanmelding definitief.

 • Je betaalt de Knutselkeuken een aanbetaling voor gereserveerde activiteiten. Na de bevestigingsmail krijg je een KNAB-betaalverzoek. Je hebt 7 dagen de tijd om de aanbetaling te voldoen op onze bankrekening. Het niet tijdig betalen kan gevolgen hebben voor de reservering.

 • Voor workshops geldt een aanbetaling van € 15,00 per persoon per workshop. Voor kinderfeestjes € 60,00 per feestje. Graag overmaken middels het betaalverzoek. Het restant van de betaling dien je op de dag van de activiteit contant te voldoen. Bedrijven kunnen indien gewenst op factuurbasis betalen.

 • In geval van verhindering van een deelnemer mag zij/hij een vervanger aanmelden. De Knutselkeuken kan ervoor kiezen om hiervan af te wijken.

 • Voor annulering (voor personen en groepen) van de activiteit geldt dat je:

  • Tot 14 dagen voor aanvang van de geplande activiteit kosteloos kunt annuleren.

  • Tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de geplande activiteit wordt 25% van de kosten in rekening gebracht.

  • Tussen 7 en 2 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% in rekening gebracht.

  • Tussen 2 dagen en aanvang van de activiteit 100% en als je zonder vermelding niet op de activiteit verschijnt wordt ook 100% in rekening gebracht. 

  • De reden hiervoor is dat wanneer De Knutselkeuken een datum voor je vastlegt, we geen andere afspraken kunnen vastleggen op datzelfde moment en dat we op zo’n korte termijn de door annulering vrijgekomen plek niet meer op kunnen vullen.

 

 • Tot twee dagen voor aanvang van de activiteit kan je kosteloos het aantal deelnemers wijzigen. Na deze datum wordt het aantal afgesproken deelnemers in rekening gebracht. Dit in verband met de gedane inkopen. Het minimaal aantal deelnemers is 6.

 

 • De Knutselkeuken streeft er naar om een geplande activiteit altijd door te laten gaan. Indien door omstandigheden (bv pandemie, ziekte of overlijden van familie of dierbare.) een activiteit geen doorgang kan vinden, is de Knutselkeuken hiervoor niet aansprakelijk jegens de deelnemer(s). De Knutselkeuken zal voor een vervangende activiteit zorgen, eventueel verzorgt door een andere medewerker. Indien De Knutselkeuken niet in staat is een vervangende activiteit te verzorgen, ontvangt de deelnemer de aanbetaling terug.
   

Verplichte aanwezigheid

 • Bij een kinderfeestje van de Knutselkeuken is het verplicht dat minimaal één ouder of verzorger gedurende het gehele feestje aanwezig is. De Knutselkeuken is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit deelname aan activiteiten of gebruik van producten van de Knutselkeuken. Ouders/verzorgers blijven te allen tijden verantwoordelijk.

 • Bij de activiteiten kunnen vlekken op kleding e.d. ontstaan. Houdt hiermee rekening met jouw kledingkeuze. De Knutselkeuken kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 • De Knutselkeuken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • allergische reacties (bv. na het dragen van sieraden / het gebruik van zeep of andere materialen / na eten en drinken).

  • vervagen of verdwijnen van afbeeldingen op porselein

  • het achteraf kapot gaan van knutselwerkjes of sieraden

Workshops op locatie van de klant

 • Bij workshops op locatie zorgt de opdrachtgever voor een geschikte ruimte, voldoende en geschikt meubilair.

 • Een grote tafel waar de deelnemers aan kunnen zitten en met genoeg ruimte om aan de kunnen werken.

 • Een grote (stevige) extra tafel voor de knutselmaterialen.

 • De Knutselkeuken is niet aansprakelijk voor beschadigingen in de ruimte of aan het meubilair.

 • Transportkosten binnen Den Haag zijn gratis, erbuiten wordt € 0,30 per km in rekening gebracht. Eventuele parkeerkosten worden ook in rekening gebracht.

Foto’s

 • Tijdens de activiteiten worden foto’s gemaakt, die gebruikt kunnen worden in fotocollages op de website of social media van De Knutselkeuken om bezoekers een indruk te geven van de activiteiten die de Knutselkeuken organiseert. Indien u dit niet wilt, kunt dit aan ons kenbaar maken. De Knutselkeuken gebruikt nooit namen van de deelnemers op haar website of social media. 

 

Klachten

 • Aan de website, facebookpagina en brochures kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Eventuele klachten over de door de Knutselkeuken geleverde activiteiten dienen uiterlijk binnen 5 dagen na levering hiervan schriftelijk en gemotiveerd aan de Knutselkeuken kenbaar te worden gemaakt. Na die 5 dagen wordt de deelnemer/opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde activiteit.

 • Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer/opdrachtgever niet van betalingsverplichtingen.

 • Op de overeenkomst tussen de Knutselkeuken en deelnemer/opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

Bij vragen, neem contact met ons op.

bottom of page